ETR

Coospace

PTE Telefonkönyv

PTE Bölcsészettudományi Kar

Oldaltérkép

ZÁRÓVIZSGA INFORMÁCIÓ

2014. október 6. hétfő

Történész szaknapok

TÖRTÉNÉSZ SZAKNAPOK 2014. OKTÓBER 6-9.
7624 PÉCS, RÓKUS U. 2. M ÉPÜLET, I. ÉS II. EMELET

PROGRAM
2014. OKTÓBER 6.

14.00   Megnyitó – Fischer Ferenc ((PTE TTI), Gőzsy Zoltán (PTE TTI Újkortörténeti Tanszék), 207-es terem
14.30   TörténÉsz – Kerekasztal, 207-es terem
Résztvevők: Dr. Hóvári János, diplomata; Dr. Pozsárkó Csaba, Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Pécs
Moderátor: Rab Virág  (PTE TTI Modernkori Történeti Tanszék)
16.00   Laczó Gergő festménybemutatója – I. emeleti zsibongó
16.15   A Történészcéh bemutatja: a Rémálom a Rókus utcában című filmet, 106-os terem
16.45   TöriTanár – Kerekasztal, 207-es terem
Résztvevők: Dombiné Borsos Margit (PTE I-es gyakorló, Pécs), Priskinné Rízner Erika (PTE Babits Gimnázium, Pécs), Kutsera Róbert (Janus Pannonius Gimnázium, Pécs), Perger Attila (Janus Pannonius Gimnázium, Pécs), Rédli Mátyás (Pécs-Somogyi Általános Iskola, Magyarmecskei Általános Iskola)
Moderátor: Bánkuti Gábor (PTE TTI Modernkori Történeti Tanszék)

18.15   A Történészcéh bemutatja: a Kor-képek című filmet, 106-os terem

19.00   Bográcsgulyás készítés a Rókus udvarban
Közben „Teaház” – kötetlen beszélgetés oktatókkal a Történészcéh rendezésében, a Rókus udvarban (esőhelyszín 207-es terem)

Vacsora az udvarban (esőhelyszín: M épület)

2014. OKTÓBER 7.

11. 00  TörténészDoktor – Az Interdiszciplináris Doktori Iskola történeti programjainak bemutatkozása. Moderátor: Fedeles Tamás (PTE TTI Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék), 207-es terem
Résztvevők:
Neményi Réka: Keresztény szimbólummal díszített tárgyak értelmezésének nehézségei  a késő antikvitásban Koháry Gabriella: (El)Fogyasztható történelem – A reneszánsz konyhakultúra Magyarországon a kísérleti régészet aspektusából Schwarzwölder Ádám: Széll Kálmán (1843-1915)

A szünetben a doktorandusz hallgatók poszter-kiállításának bemutatása, II. emeleti zsibongó, Vitári Zsolt (PTE TTI Modernkori Történeti Tanszék)

12.30   Sport és politika 1945 után – Előadás és beszélgetés, 207-es terem
Dr. Müller Rolf (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest)
Dr. Takács Tibor (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest)
Moderátor: Slachta Krisztina (PTE TTI Modernkori Történeti Tanszék)

13.30   A PTE BTK Hallgatói Önkormányzatának szendvicses állófogadása
I. és II. emeleti zsibongó

15.00   Az egyes évfolyamok labdarúgó mérkőzései, majd tanár-diák futballgála
Sörgyár alatti dühöngő a Rókus sétányon, Esőhelyszín: Balassa János Kollégium Tornacsarnoka

18.00   Vetélkedők Hahner Péter ((PTE TTI Újkortörténeti Tanszék) és a Történészcéh közreműködésével, 106-os terem

20.00   Történész Szakest, Monarchia Étterem, 7624 Pécs, Xavér u. 19, bejárat a Rókusalja utca felől
Az egyes évfolyamok vidám műsorai
Az oktatók vidám műsora

22.00   DJ Venom zenél

23.00   GermanRetroDisco Vitári Zsolttal

0.00    DJ Venom zenél

2014. OKTÓBER 8.

MODERNKORI OROSZORSZÁG ÉS SZOVJETUNIÓ TÖRTÉNETI KUTATÓCSOPORT jubileumi konferenciája MTA Pécsi Területi Bizottsága székháza, 7624, Pécs, Jurisics M. u. 44

Háborúk és békekötések a 18-20. századi orosz-szovjet történelemben

Program
9.30-10.00: Megnyitó
Fischer Ferenc, a PTE BTK dékánja
Ormos Mária, akadémikus
Harsányi Iván, professzor emeritus
Bebesi György, a MOSZT Kutatócsoport vezetője

10.00-11.45: I. szekció. Elnök: Sashalmi Endre Galicza György: A háború motívuma az orosz geopolitikai gondolkodásban Bodnár Erzsébet: Orosz-török háborúk és békeszerződések a 18. század második felében. Okok, motivációk és eredmények Nagy Gábor: Ősellenségből rendíthetetlen szövetséges. Az utolsó svéd-orosz háborúk Schrek Kata: Az 1828-1829-es orosz-török háború hatása az angol-orosz kapcsolatok viszonyrendszerére Varga Beáta: A Kücsük-Kajnardzsi béke és a Zaporozsjei Szics likvidálása Hozzászólások, vita.

11.45-12.00: Kávészünet

12.00-13.45: II. szekció. Elnök: Sahalmi Endre Hahner Péter: Talleyrand és Oroszország Bodor Mária: Békéktől forradalmakig. Orosz-itáliai diplomáciai kapcsolatok a bécsi kongresszustól a nápolyi és piemonti forradalmakig Katona Csaba: 1849 – orosz szemmel. Miről mesél egy kiállítás?
Nagy Szilvia: A politikai terrorizmus születése Oroszországban a 19. század második felében Dr. Molnár F. Tamás, Farkas László, Rendeki Szilárd: Az orosz sebesült 1904-5-ben: angol és amerikai megfigyelők és egy ukrán-orosz hercegnő Hozzászólások, vita.

13.45-14.45: Ebédszünet

14.45-16.30: III. szekció. Elnök: Harsányi Iván Huszár Mihály: Liberális forradalmár – konzervatív ideológus, Pjotr Sztruve békekötése a cárizmussal Szunomár Szabolcs: A béke utolsó napjai. Oroszország háborúba sodródása 1914 nyarán Sarlós István: A dreadnought verseny és Oroszország Fóris Ákos: A 2. magyar hadsereg megszálló tevékenysége a Szovjetunióban Szegedi Andrea: A szovjet Kalinyingrádi körzet létrehozása és benépesítése a II. világháborút követően Hozzászólások, vita.

16.30-16.45: Kávészünet

16.45-18.15: IV. szekció. Elnök. Bebesi György Kolontári Attila: Magyar internacionalisták a vörös hadseregben.
Bene Krisztián: Franciaajkú antibolsevik légiók a Szovjetunióban 1941-1944 között Dávid Ferenc: A háborús bűncselekmények jelentősége az 1945 utáni Magyarországon Máté Zsolt: Amerikai és szovjet reakciók a kongói krízisre 1960-ban Hozzászólások, vita.

18.15. A konferencia zárása – Bebesi György.

2014. OKTÓBER 9.
Nemzetközi transzfermotivációk a 19-20. században Doktorandusz-konferencia
7624 Pécs, Ifjúság útja 6., PTE BTK Kari Tanácsterem Napjainkban a közbeszédben megnyilvánuló tematizáltsága miatt is hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a globalizáció és az ezt megalapozó politikai, gazdasági, technológiai és kulturális összefonódások transznacionális rendszere a 20. század végének és a 21. század elejének modern jelensége. Ezzel szemben ezek a folyamatok a történeti tér drasztikus kitárulásával (földrajzi felfedezésektől kezdve), a tudományok fejlődésével, a társadalmak műveltségi szintjének emelkedésével, az infrastruktúrák bővülésével már évszázadok óta zajlanak. Kétségtelen azonban, hogy csúcspontjukat a 19-20. századi modern időkben érték el. Az egyes országokat, tartományokat, régiókat összekötő kapcsok különböző transzfermotivációk és -folyamatok eredményeként alakultak ki, amelyek eltérő szereplők között és eltérő érdekekből, de nagyon is kölcsönösségen (jóllehet aszimmetrikus kölcsönösségen) alapuló rendszert hoztak létre. Az egyes országok, nagyhatalmak és kishatalmak közötti kapcsolatok ilyen elméleti modell alapján való megközelítése Magyarországon annak ellenére sem vált magától értetődővé a tudományban, hogy számtalan kutatási projekt illeszkedett ebbe a gondolati konstrukcióba. Doktoranduszaink az ebbe a tematikába illeszkedő kutatási témáikat mutatják be.
Program
10.00 Rab Virág (PTE TTI Modernkori Történeti Tanszék): A globalizációhoz vezető történelmi folyamat újraértelmezése. Gondolatok a nemzeteken átívelő (transznacionalista) történelemről – bevezető előadás
10.45 Doktoranduszok előadásai
Hamerli Petra: A magyar-olasz kapcsolatok mozgatórugói a két világháború között Szalánczi József Krisztián: A “brit birodalmi Antarktisz”. Területi jogviták és politikai kompromisszumok a Déli-sarkvidéken Nagy-Britannia Antarktisz-politikájának tükrében a második világháborút megelőző időszakban (1908-1939) Deák Máté: Technológia- es tudás transzfer a weimari Németország polgári értelemben vett légi nagyhatalmi törekvéseinek tükrében Udvardi Péter: Kubai-magyar kapcsolattranszferek a XX. század második felében

12.30-13.30 Kerekasztal-beszélgetés a résztvevőkkel, további résztvevők: Harsány Iván, Fischer Ferenc, Vitári Zsolt, Huszár Zoltán, Hornyák Árpád. Moderálja: Rab Virág
13.30 Állófogadás a helyszínen

Első nap: 2014. október 6. hétfő
Utolsó nap: 2014. október 6. hétfő

2014. május 5. hétfő

XV. Ibero-Amerika Hét

A Pécsi Tudományegyetem Ibero-Amerika Központja 2014. május 5-9. között XV. alkalommal szervezi meg a spanyolul-portugálul beszélő világ bemutatását célzó tudományos-kulturális rendezvénysorozatát, az Ibero-Amerika Hetet. A 2000. év májusa óta minden évben megszervezett tudományos és kulturális találkozó elnevezése a spanyol és portugál nyelvet beszélő európai és latin-amerikai országokat jelöli, alapvető célkitűzése a spanyol és portugál nyelvű civilizáció színvonalas programok segítségével történő bemutatása, továbbá Magyarország, Közép-Európa és az ibero-amerikai világ oktatási és kulturális kapcsolatainak, együttműködéseinek elősegítése.

Folytatva az uniós csatlakozásunk után megrendezett Ibero-Amerika Hetek nemzetközi tudományos konferenciáinak tematikáját, valamint Ibero-Amerika és Európa történelmének jelentős csomópontjaihoz, a 2014. május 6-án megszervezett nemzetközi kollokvium a „El final de la Belle Époque: antecedentes y consecuencias de la I Guerra Mundial en los países iberoamericanos (A boldog békeidők vége: az I. világháború előzményei és következményei Ibero-Amerika országaiban)” címet viseli.

Annak érdekében, hogy tovább erősíthessük a Pécsi Tudományegyetem Ibero-Amerika Központja nemzetközi tudományos kapcsolatrendszerét, a találkozón számítunk az alábbi egyetemek Ibero-Amerikával foglalkozó kutatóintézeteinek részvételére: Varsói Egyetem (Lengyelország), La Laguna (Spanyolország), Vest din Timişoara (Románia) részvételére. Hasonlóan várjuk azon egyetemeket, amelyekhez Erasmus és más egyetemközi kapcsolatok jóvoltából szoros és gazdag együttműködések fűzik központunkat, így a belgrádi Megatrend Egyetem (Szerbia), valamint Universidad Santiago de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile) és az Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo (Mexikó) egyetemek előadóit. A felsoroltak mellett a tudományos kapcsolatokat is erősítik a magyar egyetemek (ELTE, SZTE, DE) résztvevői.

A XV. Ibero-Amerika Héten megszervezzük az 5. Hallgatói Fórumot, amelyen ismételten a tágabb nemzetközi régiónk spanyol tanulmányokat folytató egyetemi hallgatóinak részvételére számítunk, akik Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból, Szlovéniából, Szerbiából, Romániából, Bulgáriából és magyar egyetemekről érkeznek hozzánk. Szintén megrendezésre kerül a 3. Amerikanista Doktoranduszok Országos és Nemzetközi Találkozója is (2014. május 6.), mely a tavaly előtt indult kezdeményezést kívánja folytatni, s a fiatal kutatók kutatási eredményeinek bemutatását teszi lehetővé tudományos nemzetközi konferencia keretében.

Hagyományainknak megfelelően a 2014. májusi konferencia előadásait a PTE Ibero-Amerika Központja által gondozott Iberoamericana Quinqeecclesiensis sorozat 12. spanyol és portugál nyelvű kötetében kívánjuk megjelentetni.

A tudományos szimpózium mellett a 15. alkalommal megszervezett Ibero -Amerika Hét keretében 2014-ben is kulturális programokat szervezünk a város és a régió polgárai, valamint középiskolai diákok, egyetemi hallgatók számára. A városi civil szervezetekkel (Pécsi Magyar-Spanyol Társaság) és a PTE Spanyol és Ibero-amerikai Tanulmányok Tanszékével együtt szervezett egyetemi programok; a spanyol-magyar két tanítási nyelvű képzést is működtető pécsi Kodály Zoltán Gimnáziummal együttműködésben szervezett programjaink összességében valamennyi korosztály, széles közönség számára szólnak.

Idén új elemként jelenik meg rendezvényünkben a Pécsre kihelyezni tervezett Latin-Amerika Parlamenti Szalon, melynek háziasszonya Bartos Mónika (FIDESZ) országgyűlési képviselő asszony, az IPU Magyar-Spanyol Baráti Tagozatának elnöke és a Magyar-Latin-amerikai Baráti Tagozat alelnöke. Szervező munkáját a Külügyminisztériumból Szesztai Dávid főosztályvezető úr és Sipos Éva spanyol-portugál-andorrai referens asszony támogatják. A Latin-Amerika Parlamenti Szalon kihelyezett ülésére május 7-én 11.30-tól 13.30-ig kerül sor a Zsolnay Kulturális Negyedben.

Szintén új elemként jelenik meg idén a Pécsre érkezett brazil diákok találkozója (I. Reunião de Alunos Brasileiros de Pécs) melyet hagyományteremtő jelleggel szervezünk meg 2014-ben először. A rendezvény támogatója és résztvevője Brazília Magyarországra akkreditált nagykövete, SED Valter Pecly Moreira. A találkozón – szintén új elemként – sor kerül a Camões Intézet fordítópályázatának díjátadójára is a Portugál Nagykövetség részvételével (május 7. szerda, 16.00, ZSKN, E25, 301.).

Az előző évek során az Ibero-Amerika Hét fővédnökei Martonyi János, valamint korábban Kovács László, Somogyi Ferenc, Göncz Kinga és Balázs Péter külügyminiszterek voltak. 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban is a hagyományoknak megfelelően Martonyi Jánost kértük fel, s kérjük ebben az évben, 2014-ben is, hogy vállalja el a programsorozat fővédnökségét. Védnököknek kérjük fel az előző évek tradícióinak megfelelően Spanyolország és Portugália nagyköveteit, a GRULA (Latin-Amerikai Nagykövetek Csoportja) soros elnökét, a Pécsi Tudományegyetem Rektorát, Pécs MJV. Polgármesterét, a Baranya Megyei Közgyűlés Elnökét, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját.

Első nap: 2014. május 5. hétfő
Utolsó nap: 2014. május 5. hétfő

2013. november 6. szerda

Polányi Imre terem és emléktábla avatás

Polányi Imre (1925-1999)

1925-ben született a felvidéki Ladamócon. A kassai gimnáziumi évek után két évet töltött szovjet hadifogságban (1944-1946). 1947-ben Magyarországra szökött. 1952-ben szerzett diplomát az ELTE történelem szakán. Volt az ELTE, a szegedi József Attila Tudományegyetem, továbbá a szegedi és a nyíregyházi tanárképző főiskola oktatója. 1972-ben került a Pécsi Tanárképző Főiskolára. Jelentős szerepe volt az egyetemi szintű történészképzés megszervezésében. A Janus Pannonius Tudományegyetem docense, majd – habilitálása után tanára, 1995-től professor emeritus. Volt tanszékvezető és dékánhelyettes, részt vett az 1993-ban indult történész doktori program munkájában. Tanárgenerációk tanultak óráin, illetve tankönyveiből, jegyzeteiből.

A nemzetiségi kérdés elismert kutatója volt. Különösen behatóan foglalkozott a magyarországi szlovákok és a szlovákiai magyarság történetével. E tárgykörben írta kandidátusi értekezését (1982): A szlovák társadalom és a polgári nemzeti mozgalom a századfordulón (1895-1905). Az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága szakbizottsági elnökeként, a Pécs-Baranya TIT szakosztályvezetőjeként, a Pécs Története Alapítvány kuratóriumának elnökeként végzett széleskörű tudományszervező munkát. Az általa szervezett, a kelet-közép-európai térség történetét elemző szigetvári konferenciák e tárgykör legrangosabb tudományos fórumává váltak.

Diákjai szeretetén, kollégái megbecsülésén túl országos és helyi kitüntetések sora jelzi elismertségét: Ifjúságért Érdemérem, Apáczai-Csere János-, Pro Civitate Pécs-, Pro Communitate Baranya-, Grastyán Endre-Díj.

Első nap: 2013. november 6. szerda 11:30
Utolsó nap: 2013. november 6. szerda 11:30

2013. május 8. szerda

SASHALMI ENDRE Könyvbemutató

Tisztelettel meghívjuk

Sashalmi Endre

Trónöröklés és isteni jogalap Nagy Péter uralkodása idején
Az írott források és az ikonográfia tükrében c.
könyvének bemutatójára

plakát 

Részletes meghívó

Első nap: 2013. május 8. szerda 18:00
Utolsó nap: 2013. május 8. szerda 18:00