ETR

Coospace

PTE Telefonkönyv

PTE Bölcsészettudományi Kar

Oldaltérkép

ZÁRÓVIZSGA INFORMÁCIÓ

« Összes esemény és naptár
Event:
Polányi Imre terem és emléktábla avatás
Date:
2013. november 6. szerda 11:30
Updated:
2013. november 7. csütörtök

Polányi Imre (1925-1999)

1925-ben született a felvidéki Ladamócon. A kassai gimnáziumi évek után két évet töltött szovjet hadifogságban (1944-1946). 1947-ben Magyarországra szökött. 1952-ben szerzett diplomát az ELTE történelem szakán. Volt az ELTE, a szegedi József Attila Tudományegyetem, továbbá a szegedi és a nyíregyházi tanárképző főiskola oktatója. 1972-ben került a Pécsi Tanárképző Főiskolára. Jelentős szerepe volt az egyetemi szintű történészképzés megszervezésében. A Janus Pannonius Tudományegyetem docense, majd – habilitálása után tanára, 1995-től professor emeritus. Volt tanszékvezető és dékánhelyettes, részt vett az 1993-ban indult történész doktori program munkájában. Tanárgenerációk tanultak óráin, illetve tankönyveiből, jegyzeteiből.

A nemzetiségi kérdés elismert kutatója volt. Különösen behatóan foglalkozott a magyarországi szlovákok és a szlovákiai magyarság történetével. E tárgykörben írta kandidátusi értekezését (1982): A szlovák társadalom és a polgári nemzeti mozgalom a századfordulón (1895-1905). Az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága szakbizottsági elnökeként, a Pécs-Baranya TIT szakosztályvezetőjeként, a Pécs Története Alapítvány kuratóriumának elnökeként végzett széleskörű tudományszervező munkát. Az általa szervezett, a kelet-közép-európai térség történetét elemző szigetvári konferenciák e tárgykör legrangosabb tudományos fórumává váltak.

Diákjai szeretetén, kollégái megbecsülésén túl országos és helyi kitüntetések sora jelzi elismertségét: Ifjúságért Érdemérem, Apáczai-Csere János-, Pro Civitate Pécs-, Pro Communitate Baranya-, Grastyán Endre-Díj.