ETR

Coospace

PTE Telefonkönyv

PTE Bölcsészettudományi Kar

Oldaltérkép

ZÁRÓVIZSGA INFORMÁCIÓ

« Összes esemény és naptár
Event:
Történész szaknapok
Date:
2014. október 6. hétfő
Updated:
2014. október 22. szerda

TÖRTÉNÉSZ SZAKNAPOK 2014. OKTÓBER 6-9.
7624 PÉCS, RÓKUS U. 2. M ÉPÜLET, I. ÉS II. EMELET

PROGRAM
2014. OKTÓBER 6.

14.00   Megnyitó – Fischer Ferenc ((PTE TTI), Gőzsy Zoltán (PTE TTI Újkortörténeti Tanszék), 207-es terem
14.30   TörténÉsz – Kerekasztal, 207-es terem
Résztvevők: Dr. Hóvári János, diplomata; Dr. Pozsárkó Csaba, Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Pécs
Moderátor: Rab Virág  (PTE TTI Modernkori Történeti Tanszék)
16.00   Laczó Gergő festménybemutatója – I. emeleti zsibongó
16.15   A Történészcéh bemutatja: a Rémálom a Rókus utcában című filmet, 106-os terem
16.45   TöriTanár – Kerekasztal, 207-es terem
Résztvevők: Dombiné Borsos Margit (PTE I-es gyakorló, Pécs), Priskinné Rízner Erika (PTE Babits Gimnázium, Pécs), Kutsera Róbert (Janus Pannonius Gimnázium, Pécs), Perger Attila (Janus Pannonius Gimnázium, Pécs), Rédli Mátyás (Pécs-Somogyi Általános Iskola, Magyarmecskei Általános Iskola)
Moderátor: Bánkuti Gábor (PTE TTI Modernkori Történeti Tanszék)

18.15   A Történészcéh bemutatja: a Kor-képek című filmet, 106-os terem

19.00   Bográcsgulyás készítés a Rókus udvarban
Közben „Teaház” – kötetlen beszélgetés oktatókkal a Történészcéh rendezésében, a Rókus udvarban (esőhelyszín 207-es terem)

Vacsora az udvarban (esőhelyszín: M épület)

2014. OKTÓBER 7.

11. 00  TörténészDoktor – Az Interdiszciplináris Doktori Iskola történeti programjainak bemutatkozása. Moderátor: Fedeles Tamás (PTE TTI Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék), 207-es terem
Résztvevők:
Neményi Réka: Keresztény szimbólummal díszített tárgyak értelmezésének nehézségei  a késő antikvitásban Koháry Gabriella: (El)Fogyasztható történelem – A reneszánsz konyhakultúra Magyarországon a kísérleti régészet aspektusából Schwarzwölder Ádám: Széll Kálmán (1843-1915)

A szünetben a doktorandusz hallgatók poszter-kiállításának bemutatása, II. emeleti zsibongó, Vitári Zsolt (PTE TTI Modernkori Történeti Tanszék)

12.30   Sport és politika 1945 után – Előadás és beszélgetés, 207-es terem
Dr. Müller Rolf (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest)
Dr. Takács Tibor (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest)
Moderátor: Slachta Krisztina (PTE TTI Modernkori Történeti Tanszék)

13.30   A PTE BTK Hallgatói Önkormányzatának szendvicses állófogadása
I. és II. emeleti zsibongó

15.00   Az egyes évfolyamok labdarúgó mérkőzései, majd tanár-diák futballgála
Sörgyár alatti dühöngő a Rókus sétányon, Esőhelyszín: Balassa János Kollégium Tornacsarnoka

18.00   Vetélkedők Hahner Péter ((PTE TTI Újkortörténeti Tanszék) és a Történészcéh közreműködésével, 106-os terem

20.00   Történész Szakest, Monarchia Étterem, 7624 Pécs, Xavér u. 19, bejárat a Rókusalja utca felől
Az egyes évfolyamok vidám műsorai
Az oktatók vidám műsora

22.00   DJ Venom zenél

23.00   GermanRetroDisco Vitári Zsolttal

0.00    DJ Venom zenél

2014. OKTÓBER 8.

MODERNKORI OROSZORSZÁG ÉS SZOVJETUNIÓ TÖRTÉNETI KUTATÓCSOPORT jubileumi konferenciája MTA Pécsi Területi Bizottsága székháza, 7624, Pécs, Jurisics M. u. 44

Háborúk és békekötések a 18-20. századi orosz-szovjet történelemben

Program
9.30-10.00: Megnyitó
Fischer Ferenc, a PTE BTK dékánja
Ormos Mária, akadémikus
Harsányi Iván, professzor emeritus
Bebesi György, a MOSZT Kutatócsoport vezetője

10.00-11.45: I. szekció. Elnök: Sashalmi Endre Galicza György: A háború motívuma az orosz geopolitikai gondolkodásban Bodnár Erzsébet: Orosz-török háborúk és békeszerződések a 18. század második felében. Okok, motivációk és eredmények Nagy Gábor: Ősellenségből rendíthetetlen szövetséges. Az utolsó svéd-orosz háborúk Schrek Kata: Az 1828-1829-es orosz-török háború hatása az angol-orosz kapcsolatok viszonyrendszerére Varga Beáta: A Kücsük-Kajnardzsi béke és a Zaporozsjei Szics likvidálása Hozzászólások, vita.

11.45-12.00: Kávészünet

12.00-13.45: II. szekció. Elnök: Sahalmi Endre Hahner Péter: Talleyrand és Oroszország Bodor Mária: Békéktől forradalmakig. Orosz-itáliai diplomáciai kapcsolatok a bécsi kongresszustól a nápolyi és piemonti forradalmakig Katona Csaba: 1849 – orosz szemmel. Miről mesél egy kiállítás?
Nagy Szilvia: A politikai terrorizmus születése Oroszországban a 19. század második felében Dr. Molnár F. Tamás, Farkas László, Rendeki Szilárd: Az orosz sebesült 1904-5-ben: angol és amerikai megfigyelők és egy ukrán-orosz hercegnő Hozzászólások, vita.

13.45-14.45: Ebédszünet

14.45-16.30: III. szekció. Elnök: Harsányi Iván Huszár Mihály: Liberális forradalmár – konzervatív ideológus, Pjotr Sztruve békekötése a cárizmussal Szunomár Szabolcs: A béke utolsó napjai. Oroszország háborúba sodródása 1914 nyarán Sarlós István: A dreadnought verseny és Oroszország Fóris Ákos: A 2. magyar hadsereg megszálló tevékenysége a Szovjetunióban Szegedi Andrea: A szovjet Kalinyingrádi körzet létrehozása és benépesítése a II. világháborút követően Hozzászólások, vita.

16.30-16.45: Kávészünet

16.45-18.15: IV. szekció. Elnök. Bebesi György Kolontári Attila: Magyar internacionalisták a vörös hadseregben.
Bene Krisztián: Franciaajkú antibolsevik légiók a Szovjetunióban 1941-1944 között Dávid Ferenc: A háborús bűncselekmények jelentősége az 1945 utáni Magyarországon Máté Zsolt: Amerikai és szovjet reakciók a kongói krízisre 1960-ban Hozzászólások, vita.

18.15. A konferencia zárása – Bebesi György.

2014. OKTÓBER 9.
Nemzetközi transzfermotivációk a 19-20. században Doktorandusz-konferencia
7624 Pécs, Ifjúság útja 6., PTE BTK Kari Tanácsterem Napjainkban a közbeszédben megnyilvánuló tematizáltsága miatt is hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a globalizáció és az ezt megalapozó politikai, gazdasági, technológiai és kulturális összefonódások transznacionális rendszere a 20. század végének és a 21. század elejének modern jelensége. Ezzel szemben ezek a folyamatok a történeti tér drasztikus kitárulásával (földrajzi felfedezésektől kezdve), a tudományok fejlődésével, a társadalmak műveltségi szintjének emelkedésével, az infrastruktúrák bővülésével már évszázadok óta zajlanak. Kétségtelen azonban, hogy csúcspontjukat a 19-20. századi modern időkben érték el. Az egyes országokat, tartományokat, régiókat összekötő kapcsok különböző transzfermotivációk és -folyamatok eredményeként alakultak ki, amelyek eltérő szereplők között és eltérő érdekekből, de nagyon is kölcsönösségen (jóllehet aszimmetrikus kölcsönösségen) alapuló rendszert hoztak létre. Az egyes országok, nagyhatalmak és kishatalmak közötti kapcsolatok ilyen elméleti modell alapján való megközelítése Magyarországon annak ellenére sem vált magától értetődővé a tudományban, hogy számtalan kutatási projekt illeszkedett ebbe a gondolati konstrukcióba. Doktoranduszaink az ebbe a tematikába illeszkedő kutatási témáikat mutatják be.
Program
10.00 Rab Virág (PTE TTI Modernkori Történeti Tanszék): A globalizációhoz vezető történelmi folyamat újraértelmezése. Gondolatok a nemzeteken átívelő (transznacionalista) történelemről – bevezető előadás
10.45 Doktoranduszok előadásai
Hamerli Petra: A magyar-olasz kapcsolatok mozgatórugói a két világháború között Szalánczi József Krisztián: A “brit birodalmi Antarktisz”. Területi jogviták és politikai kompromisszumok a Déli-sarkvidéken Nagy-Britannia Antarktisz-politikájának tükrében a második világháborút megelőző időszakban (1908-1939) Deák Máté: Technológia- es tudás transzfer a weimari Németország polgári értelemben vett légi nagyhatalmi törekvéseinek tükrében Udvardi Péter: Kubai-magyar kapcsolattranszferek a XX. század második felében

12.30-13.30 Kerekasztal-beszélgetés a résztvevőkkel, további résztvevők: Harsány Iván, Fischer Ferenc, Vitári Zsolt, Huszár Zoltán, Hornyák Árpád. Moderálja: Rab Virág
13.30 Állófogadás a helyszínen